# __ .______ __ __ .______ .___________. ______ ______ .___ ___. # | | | _ \ | | | | | _ \ | | / | / __ \ | \/ | # | | | |_) | | |__| | | |_) | `---| |----` | ,----'| | | | | \ / | # | | | ___/ | __ | | ___/ | | | | | | | | | |\/| | # | | | | | | | | | | | | __ | `----.| `--' | | | | | # |__| | _| |__| |__| | _| |__| (__) \______| \______/ |__| |__| # ""$o o$"" ""$o o$" o "$""""o "o $" o""" $" "$o "$o" $o " $ o$" "$o $$$o$$$$o$$$$ $" "oooo o "" ""$$$$$$$$""o"" oo oooo" "$$$$$$oo"oo$$$o" o$$$$oo" o$$$o "o$$$$$$$ "$ $$$$$$$$$oo o$$$$$$$$$o"$" $ $$$ $$$$$$ o$$$$$$ "$$o"o $ $$$$o $$$$$$ $$$$$$$ $$$$o"o $ $$$$$ $$$$$" "$$$$$ $$$$$$ $ $o""""" """" """ """"""$" $ o$$$$$"""$$$$$"$$$$$""$$$$$ooo"o $ o"$o $$$$$$$$oo$$$$$$$$o $$"" $ oo$ "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" o" o $oo o$$$"$ $$o"o $$$$$$$"" "$$$$$$$ o$$ $$$$o IPHPT BUG o$$$$" $ $$$$ o "$$$$$oo o$$$$$$ "o$$$$ $ $$$$$ o$$"" $ $$$$$o" "$$$$$$$$$$$$$ o o$$$$$o$ "" $$ $$" $ $$$" o"o$$$$$$$$$$$$ " "$$$ $ $$o o$$ "o $$ " $$$$$$$$$$$"o "$$ $ $$$ $$$ oo$ $ o""$$""$$$o " $"o$o $$$o o$$$$ o$$$"o"$oo$$$$o" o $o $$$$$oo$ $$$$o $$$$ $$$$ $$$$" $ $$$$$"" $$ o$$$ """$$$$"o" "$$$o "$$$o $$$" o """ $ $$$oo $$$$o" $$ o$$$"o" """"$ o$$$ o$" $$$ $ "$"" o$"o"$$o$$$$ "$$"o" o$$ "$oo $ " $$o $ "oo$"o$$$"o$o"$$$$o" o" $$$ ""$o $$ $$$o "o$$o$"$$"$$o$$o$$"$$o" $$$ ""o $$$ ""$$$ $$$$$$ $$$$ $" $$$$ $$ $$$$ $$$$"$$$o$ $"" $$$ $$$$ "$$$ """ $$$$ $$"" "$$ oo$" $ooo $ "$$ Your configuration does not allow connections   -  叶落山城秋

Your configuration does not allow connections

新电脑安装composer,但是报错了!

  [Composer\Downloader\TransportException]
  Your configuration does not allow connections to http://packagist.phpcomposer.com/packages.json. See https://getcomposer.org/doc/06-config.md#secure-http for details.

因为之前执行了 > composer config -g repositories.packagist composer http://packagist.phpcomposer.com

执行这个是因为composer访问国外的很慢!

报错是因为现在国内的加了https

所以修改为 > composer config -g repositories.packagist composer https://packagist.phpcomposer.com

OK!


欢迎转载,但请附上原文地址哦,尊重原创,谢谢大家 本文地址: https://www.iphpt.com/detail/82/
本站(PHP --> Golang)已重构,代码开源

当你能力不能满足你的野心的时候,你就该沉下心来学习